Bán Gà Đá
Gà mùa 2 cho về hưu theo chân dài 2021
Thiên Phú
144 lượt xem - 6 tháng trước
8-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh Râu 3k4 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
252 lượt xem - 6 tháng trước
8-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xám 3k3 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
189 lượt xem - 6 tháng trước
8-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Ô Giáp 3k2 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
147 lượt xem - 6 tháng trước
8/11 Cặp gà tre Asil Coban A/e Liên hệ 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
124 lượt xem - 6 tháng trước
top 15 chien ke Thanh ly top 6 chien kê vip 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
85 lượt xem - 6 tháng trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh 2k9 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
96 lượt xem - 6 tháng trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh 2k7 2k7 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
218 lượt xem - 6 tháng trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Đều 2k9 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
173 lượt xem - 6 tháng trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Đều 2k7 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
109 lượt xem - 6 tháng trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Chuối 2k6 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
173 lượt xem - 6 tháng trước
4-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh Que 3k1 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
91 lượt xem - 6 tháng trước
4-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xám Cú 2k8 Vip AE Tham Khảo SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
110 lượt xem - 6 tháng trước