Bán Gà Đá
4-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Que Lá 2k9 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
94 lượt xem - 6 tháng trước
4-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Cú Sữa 2k7 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
124 lượt xem - 6 tháng trước
Lên Cập chiến kê Asil Kelso A/e Tham khảo Hợp nhãn A/e Lh: 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
78 lượt xem - 6 tháng trước
Lên Cập Gà Asil Kelso  Mọi chi tiết A/e Lh: 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
86 lượt xem - 6 tháng trước
Lên Cập Gà tre Asil Kelso Cho A/e Tham khảo mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
92 lượt xem - 6 tháng trước
Lên A/e tham khảo cập chiến kê Asil Kelso Mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
149 lượt xem - 6 tháng trước
Lên A/e tham khảo Cập gà Asil Kelso mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
136 lượt xem - 6 tháng trước
top 2 Asil kelso mọi chi tiết anh em Lh : 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
84 lượt xem - 6 tháng trước
cập chiến kê Asil Mỹi -Jap Mới  chì ( 2870-2888 ) Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
90 lượt xem - 6 tháng trước
Cập chiến kê  Asil Coban-Asil Jap 2x chì ( 701-2892) Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
102 lượt xem - 6 tháng trước
Chưa có đề mục_1080p_1top 5 chiến kê gửi đến anh em tham khảo: 0378700010
Trại Gà Huy Bến Tre
94 lượt xem - 6 tháng trước
2-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên 6 Chiến Kê  Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
98 lượt xem - 6 tháng trước
2/11/2020 Top Gà Mái Nòi Hàng Chuẩn Cho Ae Cản Đổ | Trại Gà Quang Trung
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
94 lượt xem - 6 tháng trước
Zalo 0378.700.010( trai gà Huy Bến Tre)
Trại Gà Huy Bến Tre
126 lượt xem - 6 tháng trước
30/10 Tre 1kg1 đều sil mỹ - Hưng Cần Thơ 090.161.6789
Hưng Cần Thơ
153 lượt xem - 6 tháng trước