Ngày 30/11/2020 ✅ Trại Gà KOKA Trần Lên Top Gà Nòi Khá Giỏi Vip Cho Anh Em Tham Khảo Mong Anh Em Ủng Hộ

2,203 lượt xem

Channel

Trại Gà KOKA Trần

25 người đăng ký
Ngày đăng 30/11/2020
Mô tả :

Trại Gà KOKA Trần Kính Chào Toàn Thể Anh Em Đam Mê Chúc Anh Em Ngày Mới Vui Vẻ

FB : https://www.facebook.com/pg/traigakokatran

YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv

SĐT , ZALO ( 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13

➤ STK Ngân hàng Quân Đội (MB) : 7080167899999 

YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv SĐT , ZALO ( 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13 ➤ STK Ngân hàng Quân Đội (MB) : 7080167899999
Generic placeholder image
<p>Trại G&agrave; KOKA Trần&nbsp;K&iacute;nh Ch&agrave;o To&agrave;n Thể Anh Em Đam M&ecirc; Ch&uacute;c Anh Em Ng&agrave;y Mới Vui Vẻ</p>
<p>FB :&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pg/traigakokatran" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.facebook.com/pg/traigakokatran</a></p>
<p>YOUTUBE :&nbsp;<a title="https://bit.ly/2ou1Mzv" href="https://bit.ly/2ou1Mzv" target="_blank" rel="noopener">https://bit.ly/2ou1Mzv</a></p>
<p>SĐT , ZALO ( 8 giờ s&aacute;ng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13</p>
<p>➤ STK Ng&acirc;n h&agrave;ng Qu&acirc;n Đội (MB) : 7080167899999&nbsp;</p>
Trại Gà KOKA Trần 3 năm trước

<p>Trại G&agrave; KOKA Trần&nbsp;K&iacute;nh Ch&agrave;o To&agrave;n Thể Anh Em Đam M&ecirc; Ch&uacute;c Anh Em Ng&agrave;y Mới Vui Vẻ</p> <p>FB :&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pg/traigakokatran" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.facebook.com/pg/traigakokatran</a></p> <p>YOUTUBE :&nbsp;<a title="https://bit.ly/2ou1Mzv" href="https://bit.ly/2ou1Mzv" target="_blank" rel="noopener">https://bit.ly/2ou1Mzv</a></p> <p>SĐT , ZALO ( 8 giờ s&aacute;ng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13</p> <p>➤ STK Ng&acirc;n h&agrave;ng Qu&acirc;n Đội (MB) : 7080167899999&nbsp;</p>