Ngày 5/12/2020 ✅ Trại Gà KOKA Trần Lên Top 5 Gà Tre Giỏi Cho Anh Em Chơi Noel Mong Anh Em Ủng Hộ

1,526 lượt xem

Channel

Trại Gà KOKA Trần

25 người đăng ký
Ngày đăng 05/12/2020
Mô tả :

Trại Gà KOKA Trần Kính Chào Toàn Thể Anh Em Đam Mê Chúc Anh Em Ngày Mới Vui Vẻ

FB : https://www.facebook.com/pg/traigakokatran

YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv

SĐT , ZALO ( 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13

➤ STK Ngân hàng Quân Đội (MB) : 7080167899999 

YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv SĐT , ZALO ( 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13 ➤ STK Ngân hàng Quân Đội (MB) : 7080167899999
Generic placeholder image
<p>Trại G&agrave; KOKA Trần&nbsp;K&iacute;nh Ch&agrave;o To&agrave;n Thể Anh Em Đam M&ecirc; Ch&uacute;c Anh Em Ng&agrave;y Mới Vui Vẻ</p>
<p>FB :&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pg/traigakokatran" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.facebook.com/pg/traigakokatran</a></p>
<p>YOUTUBE :&nbsp;<a title="https://bit.ly/2ou1Mzv" href="https://bit.ly/2ou1Mzv" target="_blank" rel="noopener">https://bit.ly/2ou1Mzv</a></p>
<p>SĐT , ZALO ( 8 giờ s&aacute;ng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13</p>
<p>➤ STK Ng&acirc;n h&agrave;ng Qu&acirc;n Đội (MB) : 7080167899999&nbsp;</p>

YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv

SĐT , ZALO ( 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13

➤ STK Ngân hàng Quân Đội (MB) : 7080167899999
Trại Gà KOKA Trần 2 năm trước

<p>Trại G&agrave; KOKA Trần&nbsp;K&iacute;nh Ch&agrave;o To&agrave;n Thể Anh Em Đam M&ecirc; Ch&uacute;c Anh Em Ng&agrave;y Mới Vui Vẻ</p> <p>FB :&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pg/traigakokatran" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.facebook.com/pg/traigakokatran</a></p> <p>YOUTUBE :&nbsp;<a title="https://bit.ly/2ou1Mzv" href="https://bit.ly/2ou1Mzv" target="_blank" rel="noopener">https://bit.ly/2ou1Mzv</a></p> <p>SĐT , ZALO ( 8 giờ s&aacute;ng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13</p> <p>➤ STK Ng&acirc;n h&agrave;ng Qu&acirc;n Đội (MB) : 7080167899999&nbsp;</p> YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv SĐT , ZALO ( 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ) : 08.5555.08.13 ➤ STK Ngân hàng Quân Đội (MB) : 7080167899999

FB : https://www.facebook.com/pg/traigakokatran

YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv
Trại Gà KOKA Trần 2 năm trước

FB : https://www.facebook.com/pg/traigakokatran YOUTUBE : https://bit.ly/2ou1Mzv