Bán Gà Đá
23-10-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Xanh 3k150 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
393 lượt xem - 2 năm trước
21-10-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên 6 Chiến Kê Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
1216 lượt xem - 2 năm trước
22-10-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Xanh Que 3k3 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
402 lượt xem - 2 năm trước
22-10-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Xanh Que 3k Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
442 lượt xem - 2 năm trước
22-10-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh 2k7  Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
422 lượt xem - 2 năm trước
22-10-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Khét 3k8 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
434 lượt xem - 2 năm trước