Bán Gà Đá
Lên Cập chiến kê Asil Kelso A/e Tham khảo Hợp nhãn A/e Lh: 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
391 lượt xem - 2 năm trước
Lên Cập Gà Asil Kelso  Mọi chi tiết A/e Lh: 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
421 lượt xem - 2 năm trước
Lên Cập Gà tre Asil Kelso Cho A/e Tham khảo mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
394 lượt xem - 2 năm trước
Lên A/e tham khảo cập chiến kê Asil Kelso Mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
498 lượt xem - 2 năm trước
Lên A/e tham khảo Cập gà Asil Kelso mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
582 lượt xem - 2 năm trước
top 2 Asil kelso mọi chi tiết anh em Lh : 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
406 lượt xem - 2 năm trước
cập chiến kê Asil Mỹi -Jap Mới  chì ( 2870-2888 ) Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
407 lượt xem - 2 năm trước
Cập chiến kê  Asil Coban-Asil Jap 2x chì ( 701-2892) Lh: 0933.334.304
Trại Gà Quang Trung Bi
538 lượt xem - 2 năm trước
Chưa có đề mục_1080p_1top 5 chiến kê gửi đến anh em tham khảo: 0378700010
Trại Gà Huy Bến Tre
428 lượt xem - 2 năm trước
2-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên 6 Chiến Kê  Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
443 lượt xem - 2 năm trước
2/11/2020 Top Gà Mái Nòi Hàng Chuẩn Cho Ae Cản Đổ | Trại Gà Quang Trung
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
432 lượt xem - 2 năm trước
Zalo 0378.700.010( trai gà Huy Bến Tre)
Trại Gà Huy Bến Tre
478 lượt xem - 2 năm trước
30/10 Tre 1kg1 đều sil mỹ - Hưng Cần Thơ 090.161.6789
Hưng Cần Thơ
513 lượt xem - 2 năm trước