Bán Gà Đá
Gà mùa 2 cho về hưu theo chân dài 2021
Thiên Phú
412 lượt xem - 2 năm trước
8-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xám 3k3 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
453 lượt xem - 2 năm trước
8/11 Cặp gà tre Asil Coban A/e Liên hệ 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
476 lượt xem - 2 năm trước
top 15  chien ke Thanh ly top 6 chien kê vip 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
287 lượt xem - 2 năm trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh 2k9 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
364 lượt xem - 2 năm trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Đều 2k9 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
537 lượt xem - 2 năm trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Đều 2k7 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
368 lượt xem - 2 năm trước