Bán Gà Đá
Gà mùa 2 cho về hưu theo chân dài 2021
Thiên Phú
509 lượt xem - 2 năm trước
8-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xám 3k3 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
551 lượt xem - 2 năm trước
8/11 Cặp gà tre Asil Coban A/e Liên hệ 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
583 lượt xem - 2 năm trước
top 15  chien ke Thanh ly top 6 chien kê vip 0933.334.304
TRẠI GÀ QUANG TRUNG
353 lượt xem - 2 năm trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Xanh 2k9 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
461 lượt xem - 2 năm trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Đều 2k9 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
658 lượt xem - 2 năm trước
5-11-2020 - Trại Gà Mít Trà Cú Lên Gà Đều 2k7 Vip AE Tham Khảo  SĐT 0344224422
Trại Gà Mít Trà Cú
439 lượt xem - 2 năm trước